Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

DIGITAL IQ RTA 1087_GPS (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

149,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 CPU : CORTEX P9 | A7 QUAD CORE | 1.2Ghz RAM DDR3 : 1GB - NAND FLASH : 16GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

DIGITAL IQ RTB 2087_GPS (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

179,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 CPU : CORTEX P9 | A7 QUAD CORE | 1.2Ghz RAM DDR3 : 2GB - NAND FLASH : 32GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

DIGITAL IQ BXH 3087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

229,00
TABLET OEM CITROEN C5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 CPU: MTK 8227L 1.3Ghz | Quad Core RAM DDR3: 2GB | NAND FLASH: 32GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI      

LENOVO LVB 4087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

289,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI) ANDROID 12 CPU : CORTEX P9 | A7 QUAD CORE | 1.2Ghz RAM DDR3 : 2GB - NAND FLASH : 32GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

DIGITAL IQ RTC 5087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

349,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 | Ultra Fast Loading 3sec CPU : CORTEX A55  1.6Ghz – 8core RAM DDR3 : 2GB - NAND FLASH : 32GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

DIGITAL IQ BXD 6087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

399,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 | Ultra Fast Loading 2sec CPU : 8257 CORTEX A53 | 8CORE | 2.5Ghz RAM : 4GB | NAND FLASH : 64GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

DIGITAL IQ BXD 8087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

479,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 | Ultra Fast Loading 2sec CPU : 8257 CORTEX A53 | 8CORE | 2.5Ghz RAM : 8GB | NAND FLASH : 128GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

LENOVO SSX 9087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

499,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 CPU : QUALCOMM A53 64Bit | 8CORE | 2.2Ghz RAM DDR3 : 4GB | NAND FLASH : 64GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

LENOVO SSP 10087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

579,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 | Ultra Fast Loading 2sec CPU : QUALCOMM A53 64Bit | 8CORE | 2.2Ghz RAM DDR3 : 6GB | NAND FLASH : 128GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI

DIGITAL IQ XRR 11087_CPA (9inc) MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 (with ORIGINAL NAVI)

599,00
MULTIMEDIA TABLET OEM CITROEN C5-DS5 mod. 2007-2017 ANDROID 12 CPU: CORTEX A55 + A75 64Bit | 8CORE | 2Ghz RAM DDR3: 8GB | NAND FLASH: 128GB SUPPORTS STEERING WHEEL COMMANDS with CANBUS *Μόνο για οχήματα με εργοστασιακό NAVI