Γενικές πληροφορίες εγγύησης προϊόντων:

Όλα τα προϊόντα μας είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχει η κατασκευάστρια εταιρεία.
Τα προϊόντα μας καλύπτονται από την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας τους στην Ελλάδα με την προσκόμιση του τιμολογίου ή της αποδείξης σας.
Η εγγύηση καλύπτει μόνο λειτουργικές βλάβες της συσκευής όταν αυτές δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας.
Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες όπως πτώση, νερό, χτυπήματα κλπ, ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να έχει προέλθει από κακή χρήση του χρήστη.

Ελαττωματικές συσκευές:

Σε περίπτωση που προμηθευτείτε ελαττωματική συσκευή, η αντικατάστασή της είναι εφικτή εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μόνο σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και βάσει των παρακάτω προϋποθέσεων:

  1. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή που αποκτήσατε από το κατάστημά μας είναι ελαττωματική εξ’αρχής, ισχύει η διαδικασία DOA / DAP.
    1. Η περίπτωση DOA (Dead on Arrival) αναφέρεται στην περίπτωση που η συσκευή ποτέ δεν τέθηκε σε λειτουργία λόγω εργοστασιακού ελαττώματος.
    2. Η περίπτωση DAP (Dead After Purchase) αναφέρεται στην περίπτωση που η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί λόγω κάποιου προβλήματος που παρουσίασε μόνη της, εντός των 5 εργάσιμων ημερών.
  2. Η διαδικασία DOA / DAP είναι τυποποιημένη, και τηρείται για όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως και απαρέγκλιτα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιλεκτική εξαίρεση της διαδικασίας DOA / DAP.
  3. Τις αποφάσεις σχετικά με το εάν κάποια συσκευή καλύπτεται ή όχι από την εγγύηση DOA / DAP, λαμβάνονται από το επίσημο τεχνικό τμήμα του εκάστοτε κατασκευαστή στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία DOA / DAP δεν αναγνωρίζεται εάν δεν υπάρξει αντίστοιχη επίσημη έγγραφη επιβεβαίωση από το τεχνικό τμήμα του επίσημου κατασκευαστή. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον έλεγχο της εκάστοτε συσκευής, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το τεχνικό τμήμα. Η εταιρεία μας gregorysound.gr, δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση υπάρξει στην διαδικασία ελέγχου.
  4. Η εταιρεία μας gregorysound.gr, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά κάποιο ελαττωματικό προϊόν ή επιστρέφει χρήματα, εάν δεν έχει προηγηθεί έλεγχος και αντίστοιχη έγγραφη επίσημη επιβεβαίωση του επίσημου κατασκευαστή, ότι βρίσκεται σε ισχύ το DOA / DAP.
  5. Δεν μπορεί να αποσταλεί κάποια συσκευή στον επίσημο κατασκευαστή για την έναρξη της διαδικασίας DOA / DAP, εάν δεν συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενά της (μπαταρία, φορτιστής, βιβλιαράκι, ακουστικά κλπ) στο κουτί της.

Εφόσον το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή διαπιστώσει ότι η βλάβη της συσκευής οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, το κατάστημά μας προχωράει σε αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε περίπτωση που κάποια συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα το οποίο διορθώθηκε με επανεγκατάσταση / αναβάθμιση λογισμικού ή με αντικατάσταση μπαταρίας, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύησή της κατασκευάστριας εταιρείας λόγω κακής χρήσης, πτώσης, ατυχήματος κλπ, τα μεταφορικά έξοδα και το οποιοδήποτε κόστος ελέγχου της συσκευής από το service τα επιβαρύνεται ο πελάτης.